4 SPINDLE
Product

img
토글버튼
VTMT-4S1000
4 Spindle Vertical Machining Center
  • img
  • img
  • img
  • img

Device Specifications

SPECIFICATIONS

  

   

 

 Type 

   4 Spindle Vertical Machining Center

 Range(X) 

   250mm

 (Y) 

   250(Tool change position: 600)mm

 (Z) 

   300mm

Spindle - 

   ISO/CAT 40 / HSK-A 63 (Holder)

 rpm 

   1~10,000

 Max kW 

   4 x 5.5/3.7 (60% operating zone)

 Max Nm 

   4 x 23.5

A.T.C 

   4 x 6 (Tool 150mm)

w*d*h(mm) 

   2,800 x 5,500 x 3,150

Controller 

   Fanuc 35i-b / SINUMERIK 840 D

 

▣ 开发目的

现在常用的机械是普遍主轴一个的.

这是大规模生产必要的设备成本增加的,部分成本上升因素。

此外,低工资的劳动力丰富的国家只有一个主轴就是成本竞争力比发达国家。

4-主轴V-MCT主轴是响应于上述信息,发展的机器。该机配有四个主轴可以得到四种产品之一的加工。

常见的比一个主轴的机器,因为它具有四倍的生产力,所以更高的工资可能也有成本竞争力。

 

▣ 特征 

  

 通过4轴的搭载, 实现生产性的最大化(同时加工4个工件)

 - 通过Z轴的分别控制, 确保各轴补偿容易, 减少调试时间

 - 自动化构成安装费用较以往减少1/4

 - 通过4轴同时换刀的方式, 实现安装空间的最小化

 

 

 

▣ 试演视屏